ּ – ֹ ֹ ֹ - ֹ? "ְְֲַָֹּּ".

:
30.05.10 - 13:29

"" – - ּ , ; – , .
– . – . ֹ , , , , . ֹ ּ- – , – . . .
ַֹ ֶ – – , ּ – ? ּ, ּ ,ּ ֹ?
, ֹ – . , , ;
? , , ַ , . . . ?.
– ּ – ֹ.
-
. ...
" "
27.5.10

>>
>>
    " - 2017
    Copyright 2017 Israel Broadcasting Authority. All Rights Reserved