| CC BY-SA 3.0

:
12.07.16 - 22:04

אוניברסיטת בר אילן הורתה לתלמידיו של המרצה אורי וייס במחלקה למנהל עסקים להתייצב לבחינה כמקובל.

וייס פירסם בדף הפייסבוק שלו דברים בוטים ובהם האשים את הוריה של הנערה שנרצחה בפיגוע בקרית ארבע באחריות להירצחה.
מקצת התלמידים מחו והודיעו כי לא ישתתפו בקורס שהוא מלמד. האוניברסיטה הביעה הסתייגות מן הדברים אך הבהירה שפורסמו במסגרת פרטית, והיא אינה מוצאת מקום להתערב בעניין.

>>
>>
 • |
  25.04.17 - 13:39
 • |
  25.04.17 - 13:29
 • |
  25.04.17 - 13:29
 • |
  25.04.17 - 13:29
 • |
  25.04.17 - 13:20
 • |
  25.04.17 - 13:20
 • |
  25.04.17 - 13:09
 • |
  25.04.17 - 13:09
 • ,
  |
  25.04.17 - 13:04
 • |
  25.04.17 - 13:00
 • |
  25.04.17 - 12:57
 • |
  25.04.17 - 12:57
 • |
  25.04.17 - 12:54
 • |
  25.04.17 - 12:47
 • |
  25.04.17 - 12:40
 • |
  25.04.17 - 11:50
 • |
  25.04.17 - 11:50
 • |
  25.04.17 - 10:41
 • |
  25.04.17 - 07:54
 • |
  25.04.17 - 07:54
 • |
  25.04.17 - 07:28
 • |
  25.04.17 - 07:28
 • '
  |
  25.04.17 - 06:37
 • |
  25.04.17 - 06:31
" - 2017
Copyright 2017 Israel Broadcasting Authority. All Rights Reserved