שאלות נפוצות  |  נגיש  |  بالعربي  |  IBA International
קטגוריות
חיפוש מתקדם
הקש מילת חיפוש
תאריך שידור
בין
שנה.חודש.יום (dd.mm.yyyy)
תאריך שידור
ל -
שנה.חודש.יום (dd.mm.yyyy)
הצג רק את תכנית אחרונה או פרק אחרון
מקור:
מועד שידור:
15.03.17  21:00
אורך:
01:29:37
ילדי תימן - פרשה לאומית לא פתורה
פרשת ילדי תימן לא נותנת מנוח לעשרות משפחות מקרב עולי תימן. ההורים מזדקנים והשאלות לגבי הילדים שנפטרו או נעלמו לאחר עלייתם לישראל, ...לא מרפות. בבית הקברות סגולה ישנם עשרות קברים שעליהם נכתב רק: פ"נ ילד תימני. פ"נ ילדה תימנית. קהילת עולי תימן רואה בקברים עדות למעשים שעליהם לא קיבלו תשובה מספקת. שלש ועדות חקירה הוקמו בפרשה הלא פתורה. לפני שבועות ספורים אישרה הממשלה לחשוף את הפרוטוקולים המלאים של ועדות החקירה. 69 ילדים עדין מוגדרים כנעדרים והפרשה הלאומית האנושית הכואבת, טרם קיבלה מענה. משדר מיוחד של מחלקת תעודה מנסה לעשות סדר ברצף המידע שנגלה והוסתר במשך השנים. סרט ראשון ששודר בטלוויזיה בשנת 1986, כתבות מבט ומבט שני, תחקירים ועדויות שונות שנחשפו עם השנים מפי אחיות, עסקני עלייה, ילדים שגדלו וגילו שאומצו והורים שמעידים על היעלמות ילדיהם ועל העובדה שלאחר שנים קיבלו צו גיוס למרות שילדם הוכרז מת. עורכים: ליאורה עמיר ברמץ ואיתי לנדסברג נבו, מפיק: ארן רילנגר.
[ + ]
[ - ]
מבחר תכניות נוספות